PER VOLUME-EENHEID :

Hout wordt bijna nooit per gewichtseenheid (kg) verkocht. Het gewicht hangt immers sterk af van de vochtigheidsgraad en die is moeilijk in te schatten. Meer gebruikelijk is dan ook de verkoop per kubieke meter (m³) of per stère.

In dit deel gaan we de stookwaarde van hout berekenen per volume-eenheid. Hiervoor maken we gebruik van het soortelijk gewicht. Het soortelijk gewicht geeft het gewicht in kg weer van 1 m³ hout. Het soortelijk gewicht van hout is afhankelijk van de houtsoort, het vochtgehalte en in in minder mate van de jaarringbreedte en de categorie hout (rondhout of gekliefd). In de onderstaande tabel vindt je het soortelijk gewicht terug voor enkele houtsoorten in luchtdroge toestand (een vochtgehalte van 15 %)

Reeds vroeger bepaalden we de stookwaarde per gewichtseenheid. Wanneer we het soortelijk gewicht vermenigvuldigen met de stookwaarde per gewichtseenheid bekomen we de stookwaarde per m³.

De onderstaande tabel verduidelijkt dit :

Soortelijk gewicht (kg/m³)
Stookwaarde (GJ/m³)
 Loofhout
     Haagbeuk
850
12,9
     Valce acacia
800
12,2
     Beuk, eik, es
750
11,4
     Kastanje, notelaar, olm
700
10,6
     Kerselaar, esdoorn
650
9,9
     Berk
600
9,1
     Linde, wilg
550
8,4
     Els
500
7,6
     Populier
450
6,8
Gemiddelde
10,4
 Naaldhout
     Lork
600
9,2
     Douglas, gewone den
550
8,4
     Fijnspar
450
6,9
Gemiddelde
8,2

Zware houtsoorten zijn haagbeuk, valse acacia,beuk, eik, es, kastanje, notelaar, olm, kerselaar en esdoorn. Lichte houtsoorten zijn berk, linde, wilg, gewone den, douglas, els, spar en populier.

Uit de tabel blijkt duidelijk hoe zwaarder de houtsoort, hoe groter de stookwaarde per m³. De gemiddelde stookwaarde van 1 m³ loofhout (10,5 GJ) is veel hoger dan de stookwaarde van 1 m³ naaldhout (8,2 GJ)

Haagbeuk levert uitstekend brandhout, maar is zeer gevoelig voor schimmels. Het is absoluut noodzakelijk haagbeuk te vellen in de rustperiode , vooralleer de sapstroom op gang komt en het hout direkt te korten en te klieven en in een goed verluchte ruimte te stockeren.

Kastanje en valse acacia hebben een hoge stookwaarde per m³ maar ze hebben het nadeel bij het verbranden vonken te veroorzaken. Kleine brandende stukjes hout vliegen weg tijdens het verbranden; niet echt aangenaam indien u hout verbrand in een open haard. Een bijkomende nadeel van valse acacia is dat deze houtsoort zeer asrijk is en veel rookt tijdens het verbranden.

Beuk, eik en es leveren het beste brandhout, op de voet gevolgt door esdoorn en kerselaar. Een bijkomend voordeel van beukehout is dat het makkelijk klieft. Berk, els en populier hebben slechts een geringe waarde als brandhout. Het hout bevat veel poriën en ontvlamt hierdoor makkelijk. Het zijn dan ook interessante soorten om de houtkachel aan te maken. Ook schors heeft een hoge stookwaarde en kan gebruikt worden om de kachel aan te steken.