Brandhout VERDOODT

Wat is het beste brandhout?

Brandhout moet vooral DROOG zijn !  Droog hout geeft TOT TWEE KEER MEER WARMTE VRIJ dan vochtig hout. Vers geveld hout heeft bijvoorbeeld een vochtigheidspercentage van ongeveer 50%.  Na een jaar drogen is de vochtigheid gedaald tot +/- 20% en na 2 à 3 jaar is dat 12-15%. Brandhout is stookklaar indien de vochtigheid MINDER dan 20% bedraagt.  De tijd nodig om hout te drogen hangt af van de houtsoort, de dikte en lengte van de houtblokken of stammen en het feit dat het hout al dan niet gekloven is.

De meest populaire harde houtsoorten om te stoken zijn eik, beuk, haagbeuk en essenhout. De verbrandingswarmte van deze harde houtsoorten ligt om en bij de 4.2 kWh/kg hout -er is dus nauwelijks een onderscheid. Hardhout geeft wél mooiere vlammen en kolen die lang blijven gloeien. Harde houtsoorten geven een langere brandduur, meer sfeer en langer stookplezier.

Zachte houtsoorten zijn niet minderwaardig, maar branden heel snel op. Zacht hout geeft héél veel warmte vrij, maar op een korte tijd.

Naaldhout (zoals bvb. dennenhout) bevat veel hars en branden goed. Alleen zorgt de hars voor een snelle vervuiling van uw schoorsteen en dus een grotere kans op schoorsteenbranden. Niet echt aan te raden hierom.

Ons advies : ga voor sfeer en gezelligheid – stook met een harde houtsoort én verbrand enkel droog hout !